Principal Investigator,Professor : Early-warning and pathogenic mechanism of novel virus

Bi Yuhai
Address:NO.1 West Beichen Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China
Telephone/fax:010-64806013/64806247
E-mail:Beeyh@im.ac.cn
Research Interests
Genetic evolution, inter-species transmission and pathogenesis of avian influenza viruses (AIVs) and emerging or re-emerging viruses
(1) Active surveillance and tracing the genetic origin of novel influenza and other viruses.
(2) Exploring the ecology, pathogenesis, and the public risks of the novel viruses.
(3) Developing diagnostic method and antiviral measures (drug and vaccine design).
Education/degrees
2007.09-2010.07: Ph.D. & D.V.M. China Agricultural University, Beijing, China.
2004.09-2007.07: Master Degree. Jilin University, Changchun, China.
2000.09-2004.07: Bachelor Degree. Jilin Agricultural University, Changchun, China.
Work experience
2019.07-Present
Principle Investigator, Professor, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
2018.07-Present
Deputy Director of CAS Center for Influenza Research and Early-warning (CASCIRE), Beijing, Chinese Academy of Sciences, China
2017.09-Present
Deputy Director of Biosafty Level 3 (BSL-3) lab, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
2013.06-Present
Director of Technology Platform for Influenza Virus Research, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
2015.09-2019.06
Associate Professor, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
2010.07-2015.08
Assistant Professor, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Awards
2018. National Natural Science Foundation of China (NSFC) “Outstanding Young Scholars”
2017. Member of Youth Innovation Promotion Association of CAS
2019. Nominated for the 2019 APEC Science Prize for Innovation, Research and Education (ASPIRE Prize)
2017. First Prize of Science and Technology Award of Chinese Preventive Medicine Association
The main research areas
Virome and novel viruses in animals and humans
Publication

#First author; *Corresponding author; Impact Factor in 2018.Citation times as of October 19. 2019

1.Yuhai Bi#, Shuguang Tan#, Yang Yang#, Gary Wong, Min Zhao, Qingchao Zhang, Qiang Wang, Xiaonan Zhao, Liqiang Li, Jing Yuan, Hao Li, Hong Li, Wen Xu, Weifeng Shi, Chuansong Quan, Rongrong Zou, Jianming Li, Haixia Zheng, Liuqing Yang, William J Liu, Di Liu, Huijun Wang, Yantao Qin, Lei Liu, Chengyu Jiang, Wenjun Liu, Lin Lu, George F Gao*, Yingxia Liu*. Clinical and immunological characteristics of human infections with H5N6 avian influenza virus. Clinical Infectious Diseases2019 Mar 19;68(7):1100-1109. (IF=9.055, Top 3.37%, citation: 3 times).

2.Yang Yang#, Gary Wong#, Liuqing Yang, Shuguang Tan, Jianming Li, Bing Bai, Zhixiang Xu, Hong Li, Wen Xu, Xiaonan Zhao, Chuansong Quan, Haixia Zheng, William J. Liu, Wenjun Liu, Lei Liu, Yingxia Liu*, Yuhai Bi*, George F. Gao*. Comparison between human infections caused by highly and low pathogenic H7N9 avian influenza viruses in Wave Five: Clinical and virological findings.Journal of Infection2019Mar;78(3):241-248.(IF=5.099. Top:10.11%, Citation: 1 time).

3.Chuansong Quan#, Weifeng Shi#, Yang Yang#, Yongchun Yang, Xiaoqing Liu, Wen Xu, Hong Li, Juan Li, Qianli Wang, Zhou Tong, Gary Wong, Cheng Zhang, Sufang Ma, Zhenghai Ma, Guanghua Fu, Zewu Zhang, Yu Huang, Houhui Song, Liuqing Yang, William J. Liu, Yingxia Liu, Wenjun Liu, George F. Gao*, Yuhai Bi*. New threats of H7N9 influenza virus: the spread and evolution of highly and low pathogenic variants with high genomic diversity in Wave Five. Journal of Virology2018 May 14;92(11). pii: e00301-18. doi: 10.1128/JVI.00301-18. (IF=4.324. Top 22.22%, Citation: 20 times)

4.Yuhai Bi#, Quanjiao Chen#, Qianli Wang#, Jianjun Chen#, Tao Jin, Gary Wong, Chuansong Quan, Jun Liu, Jun Wu, Renfu Yin, Lihua Zhao, Mingxin Li, Zhuang Ding, Rongrong Zou, Wen Xu, Hong Li, Huijun Wang, Kegong Tian, Guanghua Fu, Yu Huang, Alexander Shestopalov, Shoujun Li, Bing Xu, Hongjie Yu, Tingrong Luo, Lin Lu, Xun Xu, Yang Luo, Yingxia Liu*, Weifeng Shi*, Di Liu* and George Fu Gao*. Genesis, evolution and prevalence of H5N6 avian influenza viruses in China.  Cell Host Microbe2016 Dec 14;20(6):810-821. (IF=15.753. Top 2.26%, Citation:74 times).

5.Shuo Su, Gary Wong, Xiangguo Qiu, Gary Kobinger, Yuhai Bi*, Jiyong Zhou*. Diagnostic strategies for Ebola virus detection. Lancet Infectious Diseases2016. March. Vol. 16.(3) :294–295. (IF=27.516. Top 1.12%, Citation: 36 times).

6.Shuo Su#, Yuhai Bi*#, Gary Wongb, Gregory C. Graye, George F. Gao, Shoujun Li*. Epidemiology, evolution and recent outbreaks of avian influenza viruses in China.Journal of Virology2015Sep; 89(17):8671-8676. (IF=4.324. Top 22.22%, Citation: 99 times)

7.Yuhai Bi, Qing Xie, Shuang Zhang, Yun Li, Haixia Xiao, Tao Jin, Weinan Zheng, Jing Li, Xiaojuan Jia, Lei Sun, Jinhua Liu, Chuan Qin, George F. Gao* and Wenjun Liu*. Assessment of the internal genes of influenza A (H7N9) virus contributing to high pathogenicity in mice. Journal of Virology2015Jan 1; 89(1):2-13.(IF=4.324. Top 22.22%, Citation: 24 times).

8.Shuo Su, Gary Wong, Yingxia Liu, George F Gao, Shoujun Li*, Yuhai Bi*. MERS in South Korea and China: a potential outbreak threat? Lancet2015 Jun 13;385(9985):2349-2350. (IF=59.102. Top 1.25%, Citation: 36 times).